Definisjon av stilistiske elementer

 

Setningsstruktur

Setningsrytme er et stilistisk valg. Noen forfattere bruker ufullstendige setninger. Andre smelter setninger sammen med kommaer som synes aldri å ende.

Avsnitt

Noen forfattere vil konstruere avsnitt som fortsetter for en hel side. Andre forfattere vil endre avsnitt med nesten alle handlinger.

Komma Bruk i en serie

Bruk av et komma i en serie med sammenhengen 'og' før det siste elementet i serien er et stilistisk valg. Denne regelen dikteres ofte av husstilførere på forskjellige forlag.

Tone

Tone er en indikasjon på stil. Noen skribenter er alltid mørke og pessimistiske, mens andre gir et positivt snurr på alt de skriver.

Synspunkt og spenning

Synspunkt (første, tredje eller andre) indikerer stil, som om en historie er skrevet inn i fortid eller nåtid.

Språk

Språk er en indikasjon på stil. Det er forfattere som bruker store, uvanlige ord eller blomstrende, poetiske språk. Andre velger å skrive i 'blå krage' mote, ved hjelp av vanlige ord. William Stunk s 'Elements of Style' er like populært og viktig idag som det var da det ble publisert første gang i 1919 og oppdatert av EB White i 1959. 'Elements of Style' instruerer forfattere kortfattet hvordan man skriver riktig og uten å kaste bort ord . En forfatters stil kan identifiseres av en rekke elementer. De fleste forfattere har en tendens til å bruke den samme stilen igjen og igjen, noe som gjør arbeidet enkelt identifiserbart, spesielt for forfatterens fans.