Hvordan å beregne avstand

 

1.

Trekk koordinaten 'X2' til det andre punktet fra koordinatet 'X1' til det første punktet. Øk forskjellen, forkortet som 'dX' til kraften til 2.
dX = X2-X1
dX ^ 2 = (X2-X1) ^ 2.
I vårt eksempel dX = 10-2 = 8 og dX ^ 2 = 8 ^ 2 = 64.

Trekk koordinatet 'Y2' til det andre punktet fra koordinaten 'Y1' av det første punktet. Øk forskjellen, forkortet som 'dY' til kraften til 2.
dY = Y2-Y1
dY ^ 2 = (Y2-Y1) ^ 2.
I vårt eksempel dY = 19-13 = 6 og dY ^ 2 = 6 ^ 2 = 36.

3.

Legg opp verdiene som er oppnådd i trinn 1 og 2.
dX ^ 2 + dY ^ 2.
I vårt eksempel dX ^ 2 + dY ^ 2 = 64 + 36 = 100.

4.

Ta kvadratroten til verdi i trinn 3 for å beregne avstanden.
Avstand = sqrt (dX ^ 2 + dY ^ 2).
I vårt eksempel
Avstand = sqrt (100) = 10.

Tips og Advarsler

  • Avstandsformelen kan forlenges for det tredimensjonale rommet (X, Y, Z) som avstand = sqrt ((X2-X1) ^ 2 + (Y2-Y1) ^ 2+ (Z2-Z1) ^ 2).
  • Avstanden mellom to punkter kan beregnes ut fra kartesiske koordinater av disse punktene forkortet her som X1, Y1 og X2, Y2. Koordinatforskjellene 'X2-X1' og 'Y2-Y2', samt avstanden, danner den rette trekanten (se figur). Derfor kan avstanden (diagonal) beregnes ved hjelp av Pythagorasetningen som sqrt ((X2-X1) ^ 2 + (Y2-Y1) ^ 2). 'Sqrt' er en forkortelse for rotfeltmatematikkoperasjonen. For eksempel beregne avstanden mellom to punkter med koordinatene X1 = 2, Y1 = 13 og X2 = 10, Y2 = 19.