Hvordan bygge en sykkelgenerator

 

1.

Klipp en del av stangen for å sette sykkelnavet og fest navet gjennom hullene i flensene til stangdelen. Fest huben riktig.

2.

Bygg rotoren med metallskiver og magneter.

3.

Bygg statoren med spoler av riktig tykkelse. Deretter plasserer du en mellomrom mellom metallskivene som vil etterlate et (1mm) mellomrom mellom spolene og magneter. Du kan velge å bygge en enfaset eller en 3-faset generator.
Det er opp til deg. Jeg gir deg virkelig det mekaniske oppsettet.

4.

Spinn akselen og test utgangen med et voltmeter. Til slutt legg turbinen til generatoren. Klipp og lim inn denne lenken for å se på oppsettet (se Hub 'o Turbine) www.youtube.com/user/generatorblue
Du vil se hvordan sykkelnavet fungerer. Du kan se et eksempel på en lommelykt Dynamo blir brukt i oppsettet.

Tips og advarsler

  • Slå opp pannekake rotor og stator bygge på internett før du starter prosjektet.
  • li> Rotordiskene kan komme sammen og fange fingrene med magnetiske krefter. Fra en ny eller resirkulert sykkelhub kan du bygge en generator.