Hvordan teste omvendt osmose

 

1.

Test membranen til din omvendt osmoseenhet. Kjør vanlig vann gjennom membranen og kontroller om den går gjennom til den andre siden. Hvis det gjør det, fungerer membranen ordentlig.

2.

Kjør omvendt osmoseenhet.

3.

Kok vann oppnådd fra omvendt osmose. Mål temperaturen som den koke på. Hvis kokepunktet er større enn 212 grader Fahrenheit, inneholder vannet fortsatt faste stoffer, noe som betyr at omvendt osmose-prosessen ikke virket.

Tips og advarsler

  • Testing av membranen kan ikke alltid være praktisk fordi noen membraner er vanskelige å fjerne fra omvendt osmose systemet eller for stort til å passe i vasken. I disse tilfellene bør testing av behandlet vann være tilstrekkelig til å avgjøre om omvendt osmose virker.
  • Omvendt osmose er en prosess der trykket vann passerer gjennom en membran. Trykket fører til at fast avfall går forbi på den ene siden av membranen mens vannet passerer gjennom til den andre siden. Dette renser vannet. For å teste om en omvendt osmoseenhet virker, må du først teste membranen og deretter teste det filtrerte vannet.