Slik konverterer du frekvens fra Radian til Hertz

 

Instruksjoner

1.

Oppnå et problem hvor vinkelfrekvensen eller hastigheten må konverteres til hertz. Vinkelfrekvensen er betegnet av det greske bokstavet omega.

2.

Studier konverteringsformelen. En revolusjon eller fullstendig sving er 2PI radianer eller rad. Hvis objektet beveger seg, sier ligningen at en revolusjon per sekund er proporsjonal med en radian per sekund. Dette er forholdet mellom vinkelfrekvensen og frekvensen f, og så omega = 2Pi * f, hvor Pi er tilnærmet til 3,14.

3.

Øv trinn 2 ved å konvertere 15 radianer per sekund til hertz. Ligningen er 15 rad / s = 2Pi * f. Derfor er f = (15 rad / s) / 2 * 3,14 rad = 2,4 / s = 2,4 Hz.

4.

Bruk ligningen i trinn 2 til å øve konvertering av hertz til vinkel Frekvens. En gjenstand roterer fem ganger per sekund, og så er frekvensen 5 hertz. Så omega = 2Pi * 5 rev / s = 31,4 radianer per sekund.

Frekvens beskriver tiden det tar for bevegelse av et objekt å gjenta seg selv. Dens enheter er i hertz, som er definert som en svingning i sekundet.

En radian er en enhet som brukes til å indikere vinkelen en gjenstand er på, eller hvor langt den har rotert. En radian er 360 grader delt med 2Pi, og den er dimensjonsløs. Derfor kan radians ikke konverteres til hertz. En radian per sekund, som er vinkelhastigheten eller frekvensen, kan imidlertid være fordi den angir hastigheten på endringen av objektets vinkelposisjon når den beveger seg.