Globale oppvarmingseffekter på menneskers helse

 

Økt forurensning

Klimaendringer betyr lengre og kaldere vintre etterfulgt av lengre og varmere somre, noe som øker etterspørselen etter energi. Siden de fleste av dagens energikilder stammer fra fossile brensler (kull, olje og naturgass), er resultatet en økning i luftforurensning. Luftforurensning kan forårsake eller forverre respiratoriske problemer som astma og forårsake irritasjon for lungeklemmer og esophageal kanaler, som fører til økt brystkjølelse og følsomhet overfor andre typer infeksjoner og sykdommer.

Økt patogener

Lengre og varmere somre øker reproduksjonssyklusen av mikrober, mikroorganismer og vektorer som mygg, flått og lopper. Økt antall patogener og deres bærere kan føre til økt infeksjonsmuligheter, alt fra forkjølelse og influensa til denguefeber og malaria.

Beskjæringsfeil

Hotter temperaturer øker nivået der avlinger kan mislykkes, samt frarøve dem fukten trengte å vokse. Resultatet kan være redusert innhøsting og oppdrett av ringere næringskvalitet. Uten tilstrekkelig ernæring er menneskekroppen ikke i stand til å vokse, reparere og forsvare seg tilstrekkelig.