Introduksjon til mikrofabrikk

 

Teknikker for mikrofabrikering

Teknikker for mikrofabrikasjon faller i to kategorier: bottom-up og top-down. Top-down er den vanligste og innebærer å starte med et større materiale og bryte det ned til ønsket struktur oppnås. Nedre oppbygning innebærer bruk av mindre komponenter som atomer og byggekonstruksjoner.

Hvor små er mikrofabrikkerte strukturer

Mikrofabrikerte strukturer måles i mikrometer. Mikrometre, eller mikroner, er tusenvis av millimeter, og det er ikke uvanlig å lage strukturer som bare er noen få mikrometer brede.

Bruksområder for mikrofabrikering

Mange moderne enheter utnytter mikrofabrikkede produkter. mikroelektro-mekaniske systemer for de fleste interne operasjoner, inneholder mange biler MEMS-gyroskoper for å bestemme når de skal utløse stabilitetsreguleringer, og moderne spillkonsollkontrollere inneholder mikrofabrikerte gyroskoper og akselerometre. Begrepet 'mikrofabrikasjon' brukes til å beskrive prosessen med å lage mikroskopiske strukturer - noen som kan være så små som en menneskelig celle. Vitenskaps- og teknologibransjen bruker mikrofabrikasjon for å skape mindre og mer avanserte teknologier enn det er mulig med tradisjonell produksjonsteknikk.