Slik beregner du flythastigheter

 

1.

Sett et 25 mm plastrør på den åpne enden av trykkmåleren.

2.

Sett trykkmåleren på væsken din kilde (for eksempel en vannkran).

3.

Slå på den testede portventilen ved å vri den mot urviseren. Dette vil føre til at vannet renner ut og gjennom det klare plastrøret.

4.

Slå av den testede portventilen når apparatet leser '240kPa', som er standardtrykket brukes til vanningsanlegg.

5. Hold det klare plastrøret over 9-liters bøtte og la vannet strømme inn i bøtta. Trykk samtidig på 'Start' på et stoppeklokke. Beregn hvor lang tid det tar for vannet å fylle bøtta til toppen. Trykk 'Stopp' på stoppeklokken når vannet når toppen. Skriv ned antall sekunder det tok for å fylle bøtta.

6.

Bruk denne formelen til å finne flythastigheten: Liter x 60 / sekunder. For eksempel 9 liter x 60 = 540 / sekunder = strømningshastighet.

Strømningshastigheten er hastigheten ved hvilken en væske beveger seg gjennom en kanal, slik som vann som beveger seg gjennom en kran. Strømmen kan være jevn eller grov, rask eller sakte, avhengig av kanalens og væskens egenskaper. Væsker strømmer på grunn av tyngdekraft og trykk, og denne strømningshastigheten kan måles ved hjelp av en formel. Å vite strømningshastigheten til en væske er viktig for ting som å skape vanningsanlegg, sprinklersystemer og velge rørstørrelse.