Hva bestemmer frekvensen til en induktor?

 

Beskrivelse

En spole er en trådspole. Når en elektrisk strøm strømmer gjennom en induktor, dannes et magnetfelt rundt det. Hvor mye magnetisme former avhenger av antall svinger eller sløyfer i spolen, og andre detaljer.

Henry

Induktansen måles i enheter som kalles henries. En induktor av en henry vil produsere en spenningsforskjell på en volt over dens ledninger når strømmen endrer seg med en hastighet på en ampere per sekund gjennom den.

Lenzs lov

Magnetismen produsert av induktoren motstår øyeblikkelig strømmen av strøm. Dette kalles Lenzs lov og resultater fra elektrisk energi som skifter til magnetisk energi og tilbake igjen.

Frekvens

Signaler flyter gjennom en induktor i invers forhold til frekvensen. Lavfrekvenser og DC-strømning enkelt; Høye frekvenser blir stadig blokkert, ifølge Lenzs lov.

Reaktans

Egenskapen til blokkering av signaler av en induktor kalles reaktans. Reaksjonen ligner motstand, bortsett fra det er frekvensrelatert. Følgende formel bestemmer en induktors reaktans:
X = 2 x pi x f x L
Hvor X er reaktansen i ohm, er f frekvens i sykluser per sekund, og L er induktans i henries. På grunn av elektromagnetiske effekter motstår induktorer i stadig større grad en vekselstrøm ved høye frekvenser. Ingeniører bruker dette frekvensavhengige fenomenet for å fjerne uønskede frekvenser fra et signal i enkelte programmer, og understreke ønsket frekvens i andre.
PDF:c41