DC Vs. AC spenning

 

Vekselstrøm

Vekselstrøm strømmer i to retninger i en vekslende syklus. Spenningen som strømmer i en retning øker til en toppspenning og senker tilbake til null, hvilket tidspunkt strømmen reverserer retningen, stiger til en topp og senker tilbake til null.

Direkte strøm

Likestrømmen er konstant og uforandret. Strømmen er en retning og på et konstant nivå.

Husholdningskraft

Strømmen som leveres til boliger i USA, er 120 volt AC ved 60 Hertz. Syklusen med positiv og negativ strømning er fullført 60 ganger per sekund.

Vekselstrøm

Vekselstrøm er effektiv å levere over lange avstander. Fordi gjennomsnittsspenningen er null, er gjennomsnittlig tap null. Thomas Edison ønsket å binde landet til likspenning og senere innrømmet at det ville vært en feil.

DC Effektivitet

Det konstante trykket i likspenning gir enestående strøm for enheter som elektriske motorer. Dette gjør det effektivt for visse bruksområder, for eksempel startmotoren på en bil eller å kjøre tungt maskineri i en fabrikk.

Konvertering

DC spenning kan konverteres til vekselstrøm ved hjelp av en omformer. AC spenning kan konverteres til DC spenning ved å bruke en likeretter. Elektrisitet er strømmen av elektroner gjennom en leder. Spenningen er trykket som utøves av disse elektronene. AC betyr vekselstrøm og likestrøm likestrøm. Begge vilkårene refererer til hvordan strømmen flyter.