Slik beregner du en geometrisk akkord

 

1.

Bestem radiusen til sirkelen og den vinkelrette avstanden mellom akkordet og senterets sirkel. Merk disse tallene 'r' for radius og 'd' for avstand.

2.

Firkant avstanden fra akkordet til midten (d kvadratet) og trekk det nummeret fra kvadrat av radiusen (r kvadratet). Beregn kvadratroten av produktet.

3.

Multipliser det resulterende tallet med to. Produktet er lengden på det geometriske akkordet.

En geometrisk akkord er en linje som forbinder to punkter på en kurve eller en sirkel, ifølge MathOpenRef.com. Beregning av et geometrisk akkord er moderat enkelt takket være en bestemt matematikkformel som bygger på Pythagorasetningen, en kjent formel for beregning av vinkler i former.