Hvordan lyspæren fungerer

 

Fluorescerende pærer

Fluorescerende pærer inneholder kvikksølvdamper i fosforbelagte glassrør med metallkontakter og wolframfilamenter i begge ender. Når elektrisitet påføres kontaktene, oppvarmes det filamentene, slik at de gløder og bytter elektroner. De bevegelige elektronene kolliderer med kvikksølvatomer, noe som gjør dem til å lyse og avgir ultraviolett (UV) lys.

Glødelamper

Glødepærer inneholder en sammenfiltret wolframfilament, festet til to ledningsledere forbundet med en metallbase. Oksygen får filamentene til å brenne ut raskt, og et vakuum gjør at de brenner for varmt, så glødepærer er fylt med argon, som sprer varmen når pæren er slått på.

Energibesparende pærer

Energibesparende pærer er lommeformede versjoner av lysrør med en trådbunn som skruer inn i en stikkontakt, som glødelamper. De gir så mye lys som en glødelampe på 60 eller 100 watt, men bruker bare 9 eller 11 watt per time.

Halogenpærer

Halogenpærer oppvarmer en wolframfilament, som glødelamper. Når det er oppvarmet, binder flytende wolframpartikler med halogengassen, slik at den gløder. Volframpartiklene blir lagt tilbake på filamentet når de avkjøles. Thomas Edisons fantastiske oppfinnelse, lyspæren, bruker en innviklet fysikkdesign for drift. Alle lyspærer --- glødelamper, fluorescerende og energibesparende pærer --- fungerer på lignende måte, med oppvarmet metall og en gass.