Typer av stipend for kunstnere

 

Kilder

Noen offentlige organisasjoner vil gi stipend til kunstnere gjennom National Endowment for the Arts. Private stiftelser tilbyr også tilskudd til en rekke forfattere, artister og artister.

Typer

Tilskuddstypen er bestemt av artisten som søker stipendiet. Det er mange private stiftelser som gir stipendier til skulptører, malere og performance artister.

Mål

Kunstneren må oppfylle fondets mål for å bli vurdert til stipend. Noen felles mål med grunnlag er verdens fred, innovasjon og markedsføring av multikulturalisme.

Størrelse

Størrelsen på tilskuddet vil variere avhengig av størrelsen på det enkelte prosjekt eller selve grunnlaget. Tilskudd så lavt som $500 og så høyt som $50.000 er tilgjengelige.

Geografi

Kunstnerbidrag er tilgjengelig på lokal, statslig og nasjonalt nivå. Mange mindre tilskudd er tilgjengelige gjennom lokale myndigheter eller samfunnsorganisasjoner for å bidra til å forskjønne byen med kunst. Tilskudd er en viktig finansieringskilde for kunstnere som kanskje ikke mottar en ukentlig lønnssjekk for sitt arbeid. Regjeringsorganisasjoner og private stiftelser tildeler stipendiater til kunstnere kunstverk som fremmer organisasjonens mål og verdier.