Bruk av massespektrometri

 

Funksjon

Massespektrometri brukes til å identifisere ukjente forbindelser i molekyler, å kvantifisere kjente forbindelser og å evaluere dens struktur og kjemiske egenskaper.

Fordeler

Massespektrometri har vært vant til ting) oppdager og identifiserer bruk av steroider hos idrettsutøvere, overvåker pasientens puste av anestesiologer, avgjøre om honning har mais sirup og lokaliser oljeinnsatser ved å måle petroleumsprekursorer i rock

Funksjoner

Et massespektrometer har tre forskjellige områder, eller deler: ionisereren, ionanalysatoren og detektoren.

Effekter

Et massespektrometer skaper ladede partikler eller ioner fra molekylene. Da analyseres disse ioner for å gi informasjon om molekylets vekt og dets kjemiske struktur.

Historie

Det er fem Nobelprisvinner kreditert med fremvoksende massespektrometri: Joseph John Thomson (1906 - Fysikk), Francis William Aston (1922 - kjemi), Wolfgang Paul (1989 - Fysikk), John Bennet Fenn (2002 - kjemi) og Koichi Tanaka (2002 - kjemi). Massespektrometeret ble ikke oppfunnet til 1918, men konseptene som danner grunnlaget for massespektrometri ble oppdaget på slutten av 1800-tallet.