Forskjeller mellom ribose og deoksyribose

 

Ribose

Ribose har fem karbonmolekyler, 10 hydrogenmolekyler og fem oksygenmolekyler, og er representert ved formelen C5H10O5.

Deoksyribose

Deoksyribose mangler et oksygenmolekyl når det sammenlignes med ribose og er representert med formelen C5H10O4. Mangelen på det ekstra oksygenmolekylet betyr at det mangler et alkoholbind med et av karbonmolekylene.

RNA

Ribose gir en nøkkelkomponent av RNA, eller ribonukleinsyre. Sukkeret binder til et fosfat og en av fire baser: Adenin, Guanin, Cytosin og Uracil.

DNA

Deoksyribose utgjør en nøkkelkomponent i DNA, eller deoksyribonukleinsyre. Sukkeret binder seg til fosfat og en av fire baser: Adenin, Guanin, Cytosin og Thymine. Det manglende oksygenmolekylet er det som forhindrer at sukkeret binder seg til Uracil.

Viktighet

DNA og RNA er begge viktige cellulære komponenter. DNA er lokalisert i kjernen og RNA i cytoplasma. DNA gir den genetiske koden til å lage RNA, som igjen gir den genetiske koden til å skape aminosyrer, byggeblokken av proteiner. Mens både ribose og deoksyribose er sukkerarter og gir en avgjørende komponent for nukleinsyrer, er byggeblokkene av gener forskjellig i struktur.