Er Våtmarksbetegnelse en flomsone?

 

Fakta Ifølge rent vannloven er et våtmark 'de områdene som er oversvømmet eller mettet av overflate eller grunnvann med en frekvens og varighet som er tilstrekkelig til å understøtte, og som under normale omstendigheter støtter en utbredelse av vegetasjon typisk tilpasset livet i mettede jordforhold. ' En flomsone er et område som regelmessig er utsatt for flom.

Identifikasjon

Ifølge FEMA er våtmarker vanligvis plassert ved siden av flodbredden, i flomsonen.

Historikk

De ulike myndighetene med interesse for flomsoner har forskjellige definisjoner på nøyaktig hva som utgjør et våtmark. Men alle definisjonene deler felles grunnlag for at et våtmark er et område som er mettet ofte nok til å forårsake utviklingen av et bestemt økosystem.

Advarsel

For økologisk bevaring, samt farebegrensning er flomssoner underlagt mange klassifikasjonssystemer. Våtområder utgjør ikke utelukkende i flomsoner. Det er andre situasjoner, som når dårlig jorddrenering resulterer i vannlagd jord som utvikler seg til et våtmark.

Betydning

Våtområder spiller en viktig rolle i flomreduksjon. Ifølge EPA fungerer våtmarker som svamper, fangst og langsomt slippende vann. Land som er utpekt et våtmark er oftest også en flomsone. Våtmarker kan imidlertid også utvikle seg vekk fra en flomsone. Definisjonen av våtmarker inkluderer sumper, myrer, moser og lignende områder.
PDF:c139