Informasjon om Mammoth Ivory

 

Handel

Ifølge New York Times vokste handel med mammut elfenben betydelig etter det internasjonale forbudet mot elfenbenskamphandel i slutten av 1980-tallet.

Global Warming

Den globale oppvarmingen har eksponert mer mammut elfenben ved å smelte tundraen. Andre deler av Asia og Europa har også begravet mammut elfenben, samt land som Canada og USA. I Alaska leverer Yukon mye av handelen, ifølge Yukon News.

Konserveringsmedlemmer

Ifølge bevarere bidrar den lovlige mammut-elfenbenshandelen til å møte etterspørselen etter elfenben som poachers ellers ville oppnå ved å drepe elefanter.

Russisk eksport

Russisk eksport av mammut elfenben vokste fra to tonn i 1989 til 40 tonn i 2007. Prisen varierer i henhold til karakteren. For eksempel kan klasse A, som har færre sprekker og splittelser, selge fra $75 til $95 et pund i USA.

Olje og gassutforskning

Besetninger som arbeider for olje- og gassindustrien, finner ofte tusks etter istining eller etter tunge regner. Selv om de kan oppstå intakt fra isen, blir de til slutt desintegrerte hvis de blir utsatt for venstre. Mammoth elfenben kommer fra tusen av ullmammoet, som dukket opp i Sibiri for 400 000 år siden og døde for ca 3.600 år siden. Resterne av anslagsvis 150.000 mammutter, inkludert tusks, ligger fortsatt begravet i Sibir.