Hva er bakteriell respirasjon?

 

Definisjon

Bakteriell åndedrett er utvinning av energi fra glukose for å konvertere den energien til former som bakteriene kan bruke, ifølge Jacquelyn G. Black, Ph.D.

Free Oxygen

Bruke gratis oksygen (O2), bakterier kan fullt ut utnytte alle tre kjemiske veier for energiutvinning - glykolyse, Krebs-syklusen og elektrontransportkjeden, merker boken 'Mikrobiologi.'

Oksygenforbindelser

I fravær av O2 , kan noen bakterier fortsatt bruke oksygen ved å få det fra uorganiske oksygenholdige molekyler, som nitrat, nitritt og sulfat, notater Jacquelyn G. Black, Ph.D.

Ingen oksygen

Alternativt gir gjæring noen bakterier å utlede energi fra glukose uten å bruke oksygen av noe slag, noter Alvin Fox, Ph.D. av høyskolehøgskolen i medisin.

Sammenligninger

Respirering ved hjelp av oksygen (aerob åndedrett) gir bakterier så mye som 19 ganger mer energi per glukosemolekyl enn gjæring, bemerker boken 'Biologi.' Generelt bruker jo mer av transportmiddelkjeden respirasjon, jo mer energi gir den, ifølge boken 'Mikrobiologi.' Bakterier som kalles anaerober kan leve på glukose uten oksygen. Men for de bakteriene som kan bruke oksygen, nemlig aerobes, respiration mer enn opprettholder livet: Det bringer en bonanza.