Definisjon av elektrisk jording

 

Betydning

Riktig jording bidrar til å forhindre komponentbrudd, kretsskade og brann. Kretskort og enheter som er riktig jordet kan bidra til å forhindre skade eller død på personen som bruker dem.

Symbol

Jord er vanligvis symbolisert i elektriske skjemaer ved tre korte linjer som er parallelle med hverandre. Den første linjen er den største, og den siste er den minste.

Elektrisk jord

Elektrisk jord er den negative eller minus delen av en krets hvor spenningen er null. Minusiden av batterier og strømforsyninger i kretser betraktes som bakken.

Jordbunn

I jordbunn er en ledning koblet til en gjenstand som en metallstang eller et rør som er i jorden. Hensikten med jordbunn er å øke elektrisk sikkerhet ved å gi en lav motstandsvei ved kortslutning. Dette virker fordi jorden er en dirigent.

Bruk

Mønsterkanten på en trepunkts vekselstrøm (AC) -plugg bidrar til å forhindre elektrisk støt. Polariserte plugger har en kontakt som er større enn den andre for å hindre at en bruker kobler den positive delen av en elektrisk enhet til den negative delen av stikkontakten. Krystallradioapparater bruker ledninger som forbinder jordjord. Elektrisk jording er der et punkt i en krets er nullspenning. Poenget kan eller ikke være koblet til jorden, skjønt. En ledning som er direkte forbundet med jord er også i bakken.