Hvordan bygge en vindmølle for et prosjekt

 

1.

Klipp fire striper av papp som er fire inches lange og to inches brede.

Tape ett tannpir til hvert brikke av papp. Retning dem slik at de er inline med papp. Halvparten av tannpirken skal forlenges ut på bunnen av stykket. De bør legge lengderetningen på stykkene av papp.

3.

Klipp ut en sirkel fra pappa som er 2 inches i diameter. Tape endene av tannplukkene som blir utsatt fra stykkene av papp til sirkelen, slik at de danner et 'pluss' tegn.

4. Legg en negl gjennom disken og inn i siden av brettet på toppen av tavlen for å fullføre vindmøllebyggingen.

Vindmøller er maskiner som brukes til å transformere eller konvertere vindens energi til rotasjonsenergi for å produsere arbeid. Historisk har de blitt brukt til å gi strøm til vannpumper, sagbruk og papirfabrikker. I dag har bruken av vindmøller til å skape energi som en alternativ energikilde blitt økende over hele verden. Du kan også lage en liten vindmølle for naturvitenskapelig eller hjemme-prosjekter uten en betydelig pengeinvestering.
PDF:c157