Infrarød lyseffekt på øynene

 

Hvordan øyeskade oppstår.

Hensikten med det menneskelige øye er å fokusere lys. Som det fremgår av MicroscopyU-nettstedet, er det menneskelige øyeenergi over det elektromagnetiske spekteret, enten vi ser det eller ikke. Hvert område av øyet absorberer forskjellige wavelentghs, og hvis for mye infrarødt lys absorberes, vil vevet bli brent. Skade kan oppstå selv med ekstrem kort eksponering. Jo lengre eksponering, desto større er risikoen for skade.

Infrarød A

MicroscopyU-nettstedet sier at infrarød A har en bølgelengde mellom 780 og 1400 nanometer. Denne bølgelengden av infrarødt lys er farlig for din netthinne.

Infrarød B

Infrarød B varierer fra 1400 nanometer til 3000 nanometer i henhold til MicroscopyU-nettstedet. Infrarød B kan forårsake skade på hornhinnen, iris og linsen.

Infrarød C

Microscopy U-websiden sier at infrarød C er mellom 3000 nanometer og 1 million nanometer. Infrarød C forårsaker skade på hornhinnen.

Øyevern

Korrekt øyebeskyttelse må brukes når du arbeider med infrarøde lasere for å forhindre øyeskader. Den spesifikke typen øyevern avhenger av hvilken type infrarødt lys som høgskolen i optometristene. Infrarødt lys er usynlig for det menneskelige øye. Men akkurat som ultrafiolett (UV) lys, kan infrarødt lys skape øyne.