Zener Diode Spesifikasjoner

 

P-N Junction

En p-n (positiv-negativ) kryssing oppstår når du plasserer et positivt ladet materiale i kontakt med en negativt ladet. Se Referanser for noen eksempler p og n materialer. Ved deres grense utvikler en nøytral sone som tilstrekkelig separerer de fleste ioniserte p- og n-sidene fra hverandre - med mindre du bruker tilstrekkelig bias.

Bias

En bias fester en elektrisk strøm til enten p-siden (en 'forover' forspenning) eller n-siden (en 'revers' forspenning) av et kryss. Forspenningen overvinner den nøytrale sonen og gir strøm til strømning. Vanligvis opererer dioder i fremtidsforspenning. Zener-dioder virker i motsatt forstand.

Zener Diodes

Zener dioder har to spesielle egenskaper. For det første bryter de ikke etter at de har gått sammen, eller 'zener', spenningen. For det andre begrenser de spenningen over dem til den zener spenningen, noe som gjør dem gode spenningsregulatorer. Typiske sammenbruddspenninger spenner fra mindre enn 4 volt til hundrevis av volt, avhengig av design. Dioder er elektroniske komponenter som fungerer som enveisventiler for elektrisk strøm. Hvis imidlertid for mye strøm forsøker å tvinge seg i feil retning, bryter og bryter dioden. Zener-dioder bruker dette faktum på en bestemt, kontrollert måte.