Slik konverterer du Km per liter til Miles per gallon

 

1.

Omregningsfaktoren for kilometer (km) til miles (mi.) er 1 km = 0.621371 mi. Multipliser derfor et tall i km / L med 0,621371 mi./km. Dette vil konvertere nummeret til miles per liter (mi./L).

For eksempel hvis en bil oppnådde 15 km / l, ville samme bil oppnå (15 km / l) - - (0.621371 km / mi.) = 9.32 mi./L.

2.

Omregningsfaktoren for liter til gallon er 1 L = 0,26417 gal. For å konvertere litersbegrepet fra forrige konvertering til gallon, divisjon med 0,26417 gal / L. Nummeret vil nå være i enheter av mi./gal, ofte forkortet 'mpg.'

(9.32 mi./L) u0026 # xF7; (0.26417 gal./L) = 35,3 mi./gal.

3.

Denne prosessen kan bli strømlinjeformet ved å kombinere de to konverteringsfaktorene til en. I stedet for å multiplisere med 0.621371 og dividere med 0,26417 i separate trinn, må du bare multiplisere det opprinnelige km / L-nummeret med 2.352:

(15 km / l) --- (2.352 mi.L / gal.km ) = 35,3 mi./gal.

Omregningen av kilometer per liter (km / l) til miles per gallon (mi./gal.) Kan utføres i trinn eller alt på en gang. Konverteringen krever en konverteringstabel, for eksempel den som er tilgjengelig fra University of Minnesota.