Epoxy Resin Ingredients

  Epoksyharpikser er stoffer som herdes ved romtemperatur (også kjent som termohærdende polymerer), og brukes som tøffe klebemidler. Holdbarheten av epoxyharpiks er slik at bare temperaturer over 350 grader Fahrenheit kan kompromittere dens styrke. Hovedkomponentene i disse vanlige limene er epiklorhydrin, bisfenol-A og trietylentetramin.

Epiklorhydrin

Epiklorhydrin er laget av allylklorid og er en organisk klorid, en organisk forbindelse som inneholder minst ett kloratom som er kovalent bundet. Det er fargeløst, og har en sterk hvitløk lukt. Bisphenol-A (BPA) er en organisk forbindelse som hovedsakelig brukes til fremstilling av plast og epoksyharpikser. Bisphenol-A (BPA) er en organisk forbindelse som brukes til å lage plast og epoksyharpikser. BPA-baserte epoksyharpikser brukes til å belegge matbokser, flaskeplater og vannrør. I tillegg brukes BPA også til å lage CDer, brilleglass, og noen typer tanntetningsmidler.

Trietylentetramin

Trietylentetramin er en oljeaktig, fargeløs organisk forbindelse som lukter som ammoniakk og blir gul ved eksponering for luft. Molekylformelen for trietylentetramin er C6H18N4, og den fremstilles ved oppvarming av etylendiamin over en oksidkatalysator. Det er også kategorisert av Arbeidssikkerhet u0026 amp; Helseadministrasjon som et ætsende.