Hvordan måle kalipre

 

1.

Vri kantelen slik at nålen på tykkelsen peker til 0.

2.

Skyv kjeftens kjever åpne hvis du tar en måling utenfor.

3.

Skyv kjeftene til de lukker seg rundt objektet. Les måling på tykkelsen. Hvis du tar en innvendig måling, starter du med kjever og lukk dem til de kommer i kontakt med motivet. Les deretter målingen.

4.

Sett den bearbeidede enden av tykkelsen mot toppen av hullet hvis du tar en dybdemåling. Skyv tykkelsen åpen til dybdebladet kommer i kontakt med bunnen av hullet, og følg deretter avlesningen på tykkelsen.

Kalipre er praktiske enheter som måler avstanden mellom to objekter eller hjørner. Ved første øyekast ser kaliprene skremmende og komplisert å bruke. I virkeligheten er det svært enkle og svært nyttige deler av utstyr som alle kan lære å bruke ved å følge noen få grunnleggende trinn. Kalipere er vanligvis digitale, selv om noen krever at man manuelt leser tallene på skalaene. Før du begynner å måle et objekt, bør du alltid lukke tykkelsen og sørge for at den leser 0.