Slik monterer du et spottingområde på et kamera

 

1.

Vri spottingsomfangets ovn støvdeksel mot urviseren, og fjern den. Fullt utvide okularet ved å gripe gummikroppen og sving den med urviseren.

2.

Sett den kvinnelige enden av telefotoadapteren på okularets endeområde. Vri den med klokken, og fest telefonadapteren til spottingsområdet.

p> Fjern kameralinsen fra kamerahuset. Juster kameraets kroppsadapters røde prikk og skru den på kamerahuset.

4.

Fest telefotoadapteren og spotting omfangsramme til kameraet og kamerahusadapteren.

5.

Juster stativmonteringen på riktig måte. Hvis stativmonteringen på rammen ikke er på samme side som stativets fotstativ, juster stativmonteringen med en heksedriver eller skrutrekker. Løsne den og sving den til riktig posisjon.

Spotting-mål og kameraer kan kobles til å ta bilder på lange bilder av små fag. Forstørrelsen av et spottingsomfang er mye større enn de fleste telefoto- og zoomobjektiver tilgjengelig til en rimelig pris for forbrukerne. Selv med et zoomobjektiv med en brennvidde på 400 millimeter, kan det være vanskelig å få små dyr og fugler til å virke stort nok i rammen for å identifisere hva de er.