Hva er et optisk mikroskop?

 

Fakta Lys sendes via en kondensorlins på mikroskopet. Dette objektivet fokuserer strålen på en gjenstand. En rekke objektiv linser forstørrer bildet for visning.

Historie

Johannes og Zaccharias Janssen konstruerte noen av de første optiske mikroskopene mot slutten av 1500-tallet. Anton Leeuwenhoek var den første som beskriver celler og mikroorganismer ved hjelp av et optisk mikroskop.

Betydning

Det optiske mikroskopet har ført til vitenskapelige funn om celler, blod og vev. Det er også et viktig pedagogisk verktøy som introduserer studenter til den mikroskopiske verden.

Typer

Lyskilder for det optiske mikroskopet kan enten være omgivende lys tilgjengelig i rommet eller en bestemt lyskilde festet til mikroskopet.

Misforståelser

De fleste som undersøker objekter gjennom et optisk mikroskop, er bekymret for forstørrelseskraft. Kontrast, valg av riktig fokusplan og oppløsning gir en bedre studie av objektet enn forstørrelse alene. Optiske mikroskoper, også kjent som lysmikroskop, sender synlig lys gjennom en serie linser som forstørrer motivet som vises. Optiske mikroskoper finnes vanligvis i klasserom og laboratorier.