Slik måler du innvendige vinkler av en stjerne

 

1.

Teller antall poeng av stjernen du måler. Angi dette nummeret med bokstaven N.

2.

Del 180 ved N. Dette gir deg i grader vinklene til stjernens N langt poeng.

3.

Del 90 av N. Legg deretter til 90. Dette gir du, i grader, er vinklene for N-punktene nær midten av stjernen, også kjent som indre vinkler.

For eksempel til den femkantige stjernen, beregner du 90 / 5 + 90 = 108.

Tips og advarsler

  • Disse formlene holder for stjerner der punktene er jevnt fordelt og de kan kobles til en blyant uten å løfte den fra papiret. Davidsstjernen vil for eksempel ikke adlyde disse formlene siden den består av to overlappende trekanter. Formlene krever også at hvert punkt forbinder punktet N / 2 - 0,5 over.
  • Poengene til den velkjente femkantige stjernen har 72 grader vinkler. Linjene som kommer fra disse punktene, går sammen med innadvendte punkter som har 108 grader vinkler. Disse vinklingene stemmer overens med formler for stjerner generelt, nemlig at vinkelen på de ytre punktene til en stjerne er hver 180 / N grader, hvor N er antall poeng, og de innadvendte punktene nær midten har vinkler 90 + 90 / N.