Hydraulisk oljetetthet

 

Tetthet

Tettheten til et materiale er forholdet mellom dets masse og det volumet av rom det okkuperer. I kjemi og fysikk er det vanligvis uttrykt som gram per ml (g / ml). I enkelte felt kan det uttrykkes som pounds per gallon.

Hydraulisk væsketyper

De fleste hydrauliske fluider faller inn i en av tre brede kategorier: mineraloljer, polyalkylenglykoler (PAG) eller polyalfaolefiner (PAO). < h2> Mineraloljer Basislagrene for mineraloljebaserte væsker er produsert av petroleum. Mineraloljer er derfor hydrokarboner (de inneholder bare karbon og hydrogen). Eksempler er de fleste traktorvæsker og mange transportmidler til biltransport. Disse væskene har typisk tettheter i størrelsesorden 0,8 til 0,9 g / ml og vil flyte på vann.

Polyalkylenglykoler

PAG er syntetiske væsker (ikke laget av petroleum). De brukes ofte som bilbremsevæsker og som smøremidler for klimaanlegg. Dens tettheter er typisk rundt 1,0 g / ml.

Polyalfaolefiner

PAO er syntetiske hydrokarboner som er kjemisk likt mineraloljer, men med bedre smøreegenskaper ved svært lave og svært høye temperaturer. Som mineraloljebaserte væsker har de en tetthet på 0,8 til 0,9 g / ml. Hydraulisk olje, eller hydraulisk væske, er tilgjengelig i mange varianter med ulike kjemikalier. Dens tettheter varierer fra 0,8 gram per milliliter (g / ml) opp til ca 1,0 g / ml.