Hvordan beregner jeg spenningskraft?

 

Newtons sekundære lov

Ved hjelp av eksemplet på et enkelt objekt som er suspendert av en enkelt streng fra en stråle, kan vi søke Newtons sekundære lov for å finne spenningskraften. Newtons andre lov sier at kraft er lik masse som er multiplisert med akselerasjon, eller F = ma. I vårt tilfelle er akselerasjonen lik tyngdekraften, g. Så, hvis vi plugger inn verdiene våre, T = mg.

Newtons tredje lov

Newtons tredje lov sier at strengen har to krefter som virker på den av samme størrelse og motsatt retning. Den totale spenningskraften skal være null. Dermed får vi T - mg = 0, og vi kan løse for T for å få spenningskraften.

Horisontale komponenter

For strenger med horisontale komponenter, del vektoren og finn spenningen for de horisontale og vertikale komponentene separat. For den horisontale komponenten, finn cosinus av vinkelen vekk fra horisontal. For eksempel vil en streng 60 grader fra horisontal ha en horisontal komponent av Tcos (60) = T / 2. For den vertikale komponenten gjør du det samme med vinkelen sinus. Anta at et objekt er suspendert fra en stråle via en streng. Strengen opplever en kraftstyrke, T, både fra strålen og objektet. Newtons tredje lov sier at begge krefter skal være like og i motsatt retning. Denne kraften kalles spenningskraften.