Hvordan Enigma Machine Works

 

Cipherer

Enigma bruker en erstatningskryptering for å kode inn meldinger. Hvert brev i den opprinnelige meldingen - kjent som ren tekst - erstattes av et annet brev i den kodede krypteringstekstmeldingen.

Rotorer

Brevet som brukes til den kodede meldingen velges av en rekke rotorer. Operatører av militære Enigma-maskiner valgte tre rotorer fra en mulig fem for å kode en melding. Hver gang operatøren kodet et brev med ren tekst, ville rotorene bevege seg, slik at hvert brev ble kodet annerledes.

Reflektorer

Reflektorene la et annet sikkerhetsnivå til koden ved å reflektere eller reversere bokstavene. Ved hjelp av rotorer og reflektorer utførte den mest grunnleggende Enigma-maskinen sju substitusjoner på hvert enkelt brev med vanlig tekst som den kodet.

Plugboard

Militære Enigma-maskiner inkluderte også et pluggkort som reverserte par bokstaver på samme måte som reflektorene.

Dekoding

Skip, ubåter og militære enheter som mottok chiffertekstmeldinger, brukte sine egne Enigma-maskiner til å dekode dem. Koden i begynnelsen av meldingen fortalte dem hvilke innstillinger som skal brukes. Enigma-maskinen kan se ut som en vanlig skrivemaskin, men er en formidabel krypteringsmaskin. Den ble brukt av tyske væpnede styrker under andre verdenskrig som en måte å holde kommunikasjonen hemmelig.