Hvorfor bruker vi plast til å belegge elektriske ledninger?

 

Ledning og plast

Ledning er elektronens evne til å 'hoppe' fra ett atom til et annet. Når ledningen er høy, oppstår en 'strømning' eller strøm av elektroner. Når dette skjer hos mennesker, kan det stoppe hjertet og forårsake vevskader. Coating elektriske ledninger i plast hindrer elektroner i å hoppe og forårsaker en strøm for å danne av den elektriske ledningen.

Funksjoner av plast

Plast er lys, ikke-ledende og billig. Den lave tettheten av plast holder den lett og gir et effektivt belegg på elektriske ledninger. Plastens ikke-ledende evne betyr at en høy strøm kan passere gjennom den elektriske ledningen. Plast er også mye billigere enn andre ikke-ledende materialer som gummi.

Historikk

De første polymerisolerte ledningene ble brukt i 1922 og besto av Moderne, ikke-metalliske, kappede kabler er belagt i en termoplast som motstår konduktivitet og varme.

Fast Fakta Arbeids- og statistikkbyrået rapporterte at elektrisk strøm forårsaket 110 dødsfall og ca. 1.870 skader i 2003.

Advarsel

Uansett plastens ikke-ledende evne; Det anbefales at all strøm slås av før det gjøres noe arbeid på ledningsnettverket. Høy strøm kan forårsake død, vevskader og startbranner. Elektriske ledninger er belagt i plast for å hindre ledning av elektrisitet til mennesker eller andre metalliske og ledende materialer. Plast er også fleksibel og vil bøye seg rundt stramme hjørner og gjennom smale mellomrom.