Hvordan lager solenergi opp elektrisitet?

 

Fotovoltaiske enheter

Fotovoltaiske enheter, også kalt solceller, konverterer sollys direkte til strøm. Sollys inneholder fotoner, som er energipartikler. Fotovoltaiske enheter absorberer fotoner, som fjerner elektroner fra fotovoltaisk cellen. Elektronene beveger seg mot overflaten, noe som skaper en likestrøm som ligner et batteri.

Konsentrere solplanter

Konsentrere solkraftverk samler varme, som produserer damp. Dampen driver da en generator som produserer elektrisitet.

Fordeler

Solenergi er fornybar, noe som betyr at den ikke vil gå tom. I tillegg produserer det ikke drivhusgasser eller forurensning. Fotovoltaiske enheter krever lite vedlikehold og reparasjon, siden de ikke inneholder bevegelige deler.

Ulemper

Solenergi krever vanligvis store mellomrom for å samle sollys effektivt. I tillegg endres sollysnivået etter årstid, tidspunkt på dagen og værforhold. Store solkraftverk kan også skade økosystemer dersom de ikke håndteres riktig. Solenergisystemer konverterer solens stråler til varme og elektrisitet. Solenergi representerer jordens mest energikilde, ifølge US Energy Information Administration.