Amphipods 'diett

 

Mindre dyr

Predatory amphipods byttes mest på andre små hvirvelløse dyr. Disse byttedyrene er i utgangspunktet forskjellige, mindre arter av amphipoder.

Planter

Planter og alger utgjør dietten av et stort antall amphipodspesifikasjoner. For eksempel bor strandtrakter, en type amfipod, helt på tang.

Scavengers

Mange amphipods scavenge for døde kropper av andre, ofte større, dyr. Amphipods også feed på decaying plantemateriale, som rotting blader som har falt til bunnen av bekker.

Parasitter

Noen amfipoder fester seg til eller til og med lever i kroppene av gelignende dyr, som ctenophores, eller filtermatere som tunicates. Noen arter lever på kroppene av marine pattedyr. Amphipoden kjent som Spermhvalelus er såkalt navngitt fordi det sprer seg på spermhvalens hatter.

Habitat

Akvatiske amphipoder lever vanligvis enten på havbunnen, burves inn i gjørmen eller på kroppene av flytende dyr som maneter. Ferskvannets amfipoder går inn i og fôrer på avfallende blader på bunnen av bekker og jordbaserte amfipoder spiser hva de finner i strand sand. Amphipods, også noen ganger kjent som scud, er små, reker som krepsdyr. De spiser et variert kosthold, alt fra plantemateriale til henfallende dyrkropper. De fleste er akvatiske, men noen arter er amfibiske eller terrestriske.