Hva brukes Doppler RADAR til?

 

Hva en Doppler er

Dopplerradar er et spesialisert radarsystem som hjelper meteorologer å forutse korttidsvær og analysere store stormsystemer, som tornadoer, orkaner og svære tordenvær.

Vær Radar Funksjon

I værradaranlegg sender en antenne radiobølger ut i luften. Når bølgene treffer regn, snø eller støv, sprer de seg. De spredte bølgene hopper tilbake mot radaren, som samler dem. Dataene fra bølgene blir omgjort til bilder på en skjerm, hvor det kan kartlegges og tolkes av meteorologer.

Hvordan Doppler Differs

Doppler-systemer måler frekvenser så vel som bølgelengder. USAtoday.com Weather forklarer at lavere frekvenser betyr at nedbør flytter seg bort fra Doppler-antennen, og høyere frekvenser betyr at nedbør beveger seg mot den. Doppler-teknologien tillater meteorologer å samle data om vindhastighet og retning og forutsi bevegelsessystemet av værsystemene.

Plassering

Doppler-systemer er plassert over hele USA av National Weather Service. Noen nyhetsstasjoner bruker disse systemene til bildene, og noen bruker sine egne Doppler-systemer. Radar, som står for 'Radio Detection And Ranging', ble utviklet under andre verdenskrig for å oppdage fiendtlige fly og raketter. I dag er Doppler radar en av de mest teknologisk avanserte metodene for å studere og forutsi vær.