Hvordan disponere Spray Paint Cans

 

1.

Legg ned flere ark avis utenfor i et godt ventilert område. Fullstendig dekke området du skal jobbe med.

2.

Pek spraymunnstykket på avisen og trykk inn. Hvis det ikke kommer noen maling ut og det er ikke noe støy, er blokken tom. Ellers sprøyt malingen på avisen til den er tom.

3.

Rist kan hvis ingenting kommer ut for å bedømme om det er tomt. Hvis du er usikker, antar at det fortsatt er maling i boksen.

4.

Kontakt avfallshåndteringsfirmaet eller lokal dump for å lære riktig måte å avhende. Tomme bokser kan mest sannsynlig plasseres i vanlig søppel. Beholdere med innvendig innsats må hentes til eller hentes av et farlig avfallssystem, som kan kreve en liten avgift.

Tips og advarsler

  • Kjøp bare spray som du trenger for å unngå bortskaffelse av gamle, halvt tomme bokser.
  • Ikke lag maling i nærheten av varmekilder.
  • Spray maling bokser er flyktige på grunn av aerosol presset de inneholder og kan eksplodere når de sendes til varme eller ekstremt trykk i en søppel samling kjøretøy. Mens tomme bokser kan kastes i husholdningsavfallet, kan bokser med enda en liten mengde ubrukt maling være en sikkerhets- og miljøfare. Riktig avhending av sprøytemalmbokser er viktig; På enkelte steder kan du få bøter for å avhende dem med vanlig søppel.