Hva er fossil-rik kalkstein?

 

Packed Biosparite

Pakket biosparite er det tekniske navnet på fossilt rike kalkstein. Bio er for biologisk og sparitt kalsitt holder alt sammen. Eksponerte områder har mange fossiler på overflaten på grunn av forvitring.

Micrite

Micrite er kalkslam dannet i vann og sementert etter tid og trykk for å danne de vanligste karbonat-bergarter.

Fossiler

Fossiler kan være de faktiske dyrrester, for eksempel en musling eller et inntrykk, som et blad, bevart i fjellet. Fossiler som ofte finnes i kalkstein er hai s tenner, muslinger, fisk og andre akvatiske livsformer, men alt i vannet kan synke til bunnen og bli fossilisert.

Samlere

Fordi kalkstein har et stort antall fossiler, det er populært blant fossile samlere. De kutter og polerer klippene og gjør attraktive skjermer fra sine funn.

Bygging

Kalkstein er lett å skjære og kutte, og brukes mye som byggemateriale. Egypterne brukte det i pyramidene og europeerne brukte det til å bygge katedraler. Fossil kalkstein er ønskelig for bordplater, tellere og andre dekorative gjenstander fordi det er lett kuttet og polert. Plater med store eller uvanlige fossiler er mest verdsatt. Kalkstein er en sedimentær stein som inneholder minst 55 prosent kalsiumkarbonat. Den er dannet av organiske rester, og harde deler av skall og mollusker er inneholdt i lagene som fossiler.