Hva er smeltepunktet av sitronsyre?

 

Smeltepunkt

Vannfri sitronsyre smelter når den når en temperatur på 153 grader Celsius, som er 307,4 grader Fahrenheit.

Kokepunkt og dekomponering

Sitronsyre vil ikke opprettholde et kokepunkt fordi Kokepunktet og dekomponeringstemperaturen for sitronsyre er det samme, ifølge University of Wisconsin-Madison. Den vil dekomponere hvis den blir oppvarmet over 175 grader Celsius, hvoretter vann og karbondioksidmolekyler frigjør seg fra sitronsyren.

Kjemisk sammensetning

Kemisk formel for sitronsyre er C6H8O7 og den har en molekylvekt på 192.12 gram per mol. Når det er oppløst i vann for å lage en sitronsyreoppløsning, klassifiseres det som medium til sterk syre.

Bruk

Sitronsyre brukes ofte som konserveringsmiddel i matvarer og som smaksprøve i sitrusfargede drikker og godteri. Det er også en ingrediens i enkelte rengjøringsprodukter.

Sikkerhet

Når du arbeider med sitronsyre i enten vannfri form eller oppløst i vann, er det viktig å ta forholdsregler for å ta vare på vernebriller og vernehansker. Hvis sitronsyre kommer i kontakt med kroppen, skal området vaskes umiddelbart. I sin tørre eller vannfrie form er sitronsyre et luktfritt hvitt krystallinsk pulver som noen ganger brukes i vitenskapseksperimenter. I naturen finnes sitronsyre ikke bare i sitrusfrukter, men også i de fleste planter og dyr som en forbindelse som bryter ned proteiner, fett og karbohydrater.