Hva er molekylær destillasjon?

 

Applikasjoner

Molekylær destillasjon, også kalt kortbane destillasjon, er spesielt nyttig for å isolere komponenter av varmefølsomme væsker eller i separerende stoffer med meget høye kokepunkter.

Funksjoner

Tre spesielle egenskaper karakteriserer molekylær destillasjon. Blandingen destilleres under redusert trykk, da det senker kokende temperaturer. Tiden er minimert at stoffene er utsatt for varme. Kjøleprosessen økes.

Mekanikk

Følgende funksjoner finnes på et sofistikert molekylært destillasjonsapparat: en høyvakuumpumpe forbedrer fordampningen; Avstanden mellom varmekilde og kondensator holdes liten; og det benytter en motorisert visker for å påføre en tynn film av stoff til varmevegget. Dette betyr at bare et lite antall molekyler når som helst destillasjon.

Brukere med stabilitetsproblemer

Kortveisdestillasjon brukes av forskningsinstitusjoner som universiteter og farmasøytiske hus når sammensatt varmefølsomhet er vedtatt.

Brukere med høykokende applikasjoner

Petroleumsindustrien benytter molekylær destillasjon for å isolere høykokende petroleumsfraksjoner som motoroljer. Destillasjon er en rensnings- og separasjonsprosess som benytter varmeenergi, som separerer forbindelser i henhold til et kokepunkt. Destillert damp blir deretter avkjølt og kondensert i separate beholdere. Det finnes en rekke destillasjonstyper som er oppkalt etter spesifikke egenskaper, som for eksempel dampdestillasjon, brøkdestillasjon og vakuumdestillasjon.