Slik beregner du masseprosent

 

1.

Finn atomvekten til hvert element i en forbindelse. Denne vekten finner du under elementets symbol på en periodebord med atommasse. For eksempel er molekylet for vann H2O. Voksens masse er 1.00794, og oksygenmassen er 15.9994.

2.

Legg massen for hvert element for å finne molekylmassen. I dette eksemplet er 1.00794 lagt til 15.9994 tilsvarer 17.00734.

3.

Del hvert elementets masse ved molekylmassen. For hydrogen vil du for eksempel dele 1,00794 innen 17.00734 for å få 0,05926. For oksygen vil du dele 15.9994 innen 17.00734 for å få 0,94074.

4.

Multipliser svarene dine fra trinn 3 med 100 for å finne masseprosent av hvert element. For hydrogen vil du multiplisere 0,05926 med 100 for å oppnå en masseprosent på 5,926. For oksygen vil du multiplisere 0.94074 med 100 for å oppnå en masseprosent på 94.074.

Masseprosent er et begrep du finner i en videregående skole eller høyskolekjemi, eller i ulike karrierefelt som involverer kjemi. Denne termen refererer til en måling av hvor mye masse hvert element i en forbindelse representerer i forhold til hele forbindelsen. Du kan finne dette forholdet ved å sammenligne massen av hver eiendom med molekylmassen.