Hydrogen Wave Function

 

Partikkelbølge Dualitet

Et grunnleggende konsept i kvantfysikk er at alle partikler også kan beskrives som bølger som ligner lysbølger eller lydbølger.

Bølgefunksjon

En bølgefunksjon er et matematisk verktøy som kan brukes til å beskrive et hvilket som helst fysisk system basert på mulige tilstander i systemet. Ved hjelp av kvantemekanikk kan den brukes til å forutsi den fremtidige utviklingen av systemet.

Elektronsannsynlighetsfunksjon

En elektronsannsynlighetsfunksjon er en måte å beskrive den bølgelignende oppførselen til en elektron eller et system av elektroner som kretser en kjerne. Det kan brukes til å bestemme muligheten for å finne en elektron på et hvilket som helst bestemt punkt i systemet.

Hydrogenbølgefunksjon

Hydrogenbølgefunksjonen beskriver oppførselen til en elektron eller elektroner som kretser et hydrogenatom (som har en kjerne som inneholder en proton).

Bruk

I kvantemekanikk kan hydrogenbølgefunksjonen brukes med Schr u0026 # xF6; dinger s ligning for å produsere den enkleste mulige modellen for atom- og elektronbevegelse. . En hydrogenbølgefunksjon er et matematisk system som brukes i kvantfysikk for å beskrive posisjonens sannsynlighetssky av elektronen som kretser et hydrogenatom eller et hydrogen-lignende atom.