Sleepy Cod Fish Diseases

 

Virussykdommer

Viral encefalopati og retinopati virus har en dødelighet på 50 til 100 prosent for oppdretts søvnig torskefisk. Døden oppstår i løpet av få uker med infeksjon.

Symptomer

Søvnig torskefisk vil utvise uregelmessige bevegelser, kan hvile opp og ned og stige over vannoverflaten. Ekstra tegn på virusinfeksjon inkluderer lesjoner i øynene, slitasje og sløvhet.

Svampesykdommer

Aphanomyces invadans er en sopp som forårsaker tilstand i søvnig torskefisk som kalles epizootisk ulcerøs syndrom (EUS), eller rødfeltsykdom.

Symptomer

Infeksjonen vises som et lite rødt punkt i en enkelt skala, som deretter sprer seg til flere nærliggende skalaer. Det røde stedet dypes og noen ganger beveger seg inn i bukhulen.

Behandling

Rødpunktssykdom kan reduseres i alvorlighetsgrad når en lokal antiseptisk oppløsning kalt iodofor blir påført søvnig torskens hud. Økning av saltinnholdet ved å holde vann kan også redusere risikoen for infeksjon. Søvnig torsk, eller Oxyeleotris lineolatus, er en ferskvannsfisk som er opprinnelig til Nord-Australia og New Guniena. Dyret inneholder fisk, insekter og krepsdyr. Visse sopp og virus kan invadere søvnig torsk og forårsake sykdom.