Gips Vs. bentonitt

 

Origins

Bentonitt er et resultat av modifikasjonen av vulkansk aske. Gips dannes enten ved kompresjon av sedimenter (sand, silt eller leire) eller vannfordampning i sedimenter. Hver av disse prosessene foregår over millioner av år.

Utseende

Gipsen har et hakket, krystallaktig utseende. Fargen spenner fra klar til en ugjennomsiktig brunfarge. Bentonitt føles fett og er i utgangspunktet lyseblå eller grønn, men blir gul eller brun med alderen.

Plassering

Over 90 land produserer gips, inkludert USA, Canada og Spania. I likhet med gips er bentonitt rikelig og kan finnes over hele verden.

Spesielle egenskaper

Bentonitt har evne til å absorbere et stort volum vann. Gips fungerer som ildfasthet fordi det inneholder fanget vannmolekyler som slippes ut som damp når de blir oppvarmet.

Bruk

Bentonitt brukes i en rekke produkter, inkludert kattull, papir og vaskemidler. Gips brukes i gips, gips av Paris og sement. Bentonitt og gips er materialer dannet av geologiske egenskaper. Bentonitt klassifiseres som en leire (på grunn av sin lille kornstørrelse) og gips som et mineral (på grunn av sin krystallinske struktur). Både bentonitt og gips brukes som ingredienser i ulike kommersielle produkter.