Slik beregner du rektangulære tankstørrelser

 

1.

Mål lengden, bredden og dybden på tanken med et målebånd. Sørg for å lese alle målingene i føttene. Hvis du må gjøre de første målingene i tommer, divider med 12 for å konvertere målingen til føttene.

2.

Multipliser alle tre dimensjonene sammen. Det resulterende produktet er størrelsen på den rektangulære tanken i kubikkfot. Så hvis du har en tank som er 10 meter lang med 20 meter bred med 10 meter dyp, er størrelsen i kubikkfot 10 * 20 * 10 = 2000.

p> Forstørre tankens størrelse i kubikkfot, med 7,47 for å få volumet i gallon. Så hvis vår eksempeltank er 2000 kubikkmeter i størrelse, er volumet 14,940 gallon.

Tips og advarsler

  • Hvis du vil vite væskevolumet i tanken, i motsetning til dets totale kapasitet, må flere tankens lengde og bredde ved dybden av væsken i tank. Endelig multipliserer resultatet med 7,47 for å få volumet av vann, i gallon, for tiden i tanken.
  • En rektangulær tankstørrelse kan måles på to måter: Enten hvor mye plass det tar opp, eller hvor mye væske det kan holde. Mengden plass en tank tar opp kan bli referert til enten som størrelse eller volum , avhengig av kontekst, og er lettest målt i kubikkfot. Mengden væske en tank kan holde, måles vanligvis som volum i liter, og kan avledes fra tankens størrelse i kubikkfot med bare en beregning.