Vindhastighet Vs. Lufttrykk

 

Fysikk

Forandringen i trykk dividert med endringen i avstand er kjent som trykkgradienten. Trykkgradientstyrken er en av de grunnleggende kreftene som kjører i atmosfæren.

Orkaner

Vindhastighet og barometertrykk er hovedindikatorene for orkanstyrken. Den høye vind i orkan skyldes det ekstremt lave trykket i midten av stormen. Når trykket i en orkan faller, vil høyere vindhastigheter snart følge.

Tornados

En voldsom vind av en tornado samsvarer med et svært lokalisert trykkminimum.

Coriolis Effect

Som luft flyter fra høyt trykk mot lavt trykk over en lang avstand, vil jorden rotere under det, noe som får luften til å bli avbøyet. Dette er kjent som Coriolis-effekten, og det er derfor stormene blåser med urviseren på den nordlige halvkule og mot klokka på den sørlige halvkule.

Finne gradienter på et kart

Værprognosere vil ofte vise et kart over barometertrykk for å forklare strømmen og værvarsel. Overalt med mange linjer pakket sammen, indikerer en stor trykkgradient og derfor sterke vind. Områder hvor linjene er adskilt fra hverandre vil ha svært lette vind. Vindhastighet og lufttrykk, også kalt barometertrykk, er nært beslektet. Vind er skapt av luft som flyter fra områder med høyere trykk til områder med lavere trykk. Når lufttrykket varierer sterkt over en liten avstand, vil det oppstå store vindforhold.