Slik åpner du en BNC-kontakt

 

1.

Plasser den tynne, åpne endenøkkelen inn i lundene på kontakten.

2.

Plasser den andre åpne skruenøkkel på mutteren på baksiden av kontaktkroppen.

3.

Hold kontaktnøkkelnøkkelen i en hånd og mutternøkkel i den andre. Vri mutteren mot urviseren til den er fingerstramt, og fjern den deretter med fingrene.

4.

Trekk støpselet av kabelenheten.

BNC eller Bayonet Neill Concelman, koblinger som brukes på enden av koaksialkabler med radiofrekvens (RF), gir lav lydforbindelse og enkle frakoblinger. Bare skru kontakten en kvart omdreining mot urviseren for å løsne den, eller med klokken for å få tilkoblingen. Koblingene som er installert på enden av kablene kan enten krympes på, eller bruk en mutter som tråder inne i kontakten. Krympetypen kan ikke åpnes, og koblingstypekontakten kan ikke gjenbrukes. Men den gjengede kroppen med mutter typen kan.