Hva er effekten av salthold på strømmer?

 

Salthet

Salthet er målet for oppløste salter i et kilo vann. Det er en av de viktigste determinanter av tetthet i havvann.

Konvektive strømmer

Saltere vann er tettere og synker derfor vanligvis. Temperatur er den andre primære påvirkning på vanntetthet; varmere farvann er mindre tett og hviler vanligvis over kaldere pakker. Denne tetthetsstyrte vertikale transporten av vann kalles en konvektiv strøm.

Vannmasser

Ensartede mengder vann i det store hav kan ofte skille seg ut av deres salthold og temperaturnivå. I nærheten av polene synker høyt saltvannsvann på overflaten til bunnen og bidrar til å mate sirkulasjonen i dyphavet. Noen av disse vannmassene kan tilbringe 500-1000 år vekk fra overflaten, i gjennomsnitt før de drar opp igjen.

Deep Ocean

De trege bevegelsene i tetthetsstyrte havstrømmer kalles kollektivt termohalinsirkulasjon, refererer til faktorene som påvirker tetthet: 'Thermo' betyr varme, 'halin' betyr salt.

Smørbrød

Det er også mellomliggende vannmasser som beveger seg mellom mindre tette overflatestrømmer og tettere dypere strømmer. Oppløste salter er en viktig komponent til sjøvann. Faktisk påvirker de selv sirkulasjonen, som påvirker både vertikale og horisontale bevegelser av vannmassene sammen med temperaturvariasjoner.