Slik bestemmer du trykket i MPa

 

1.

Ta en lesning fra manometeret ved å se hvor langt kvikksølvet strekker seg opp på den forseglede siden. Bruk tallene som er oppgitt på instrumentet for å bestemme mm Hg. I dette eksemplet er det sagt at lesingen er 850 mm Hg.

2.

Konverter lesingen til pascals (Pa), standard internasjonal måleenhet for trykk. 1 mm Hg tilsvarer 133,4 Pa. Derfor er 850 mm Hg, tallet som er gitt i dette eksemplet, 113,390 Pa.

Konverter pascals til megapascals (MPa) ved å dele med 1.000.000 . I dette eksemplet er 113.390 Pa lig med .1134 MPa.

Trykk er en måling av at kraften blir plassert mot et overflateareal. Gasser er en vanlig trykkkilde. Folk håndterer press hver dag i form av lufttrykk. For å beregne trykk må du dele kraften av det aktuelle området. Du kan bruke et spesialisert instrument kalt et manometer for å måle et trykk. Manometeret inneholder kvikksølv i uformet glassrør som er forseglet på den ene siden. Et manometer gir en trykkmåling i mm Hg eller millimeter kvikksølv.