Definer sukrose gradient

 

Utstyr

En sving-ut ultracentrifuge og rotor, sentrifugerør, pH-måler, veiebalanse, elektroforese og western blotmaterialer er nødvendig for å separere proteiner via en sukrosegradient.

Løsninger

Fosfatbuffer saltoppløsning, sukroseoppløsninger med konsentrasjon 15, 20, 25, 27,5, 30 og 35 prosent og destillert vann kreves for en sukrose gradient.

Sukrose gradient

Hell sukroseoppløsningen i et enkelt sentrifugerør, startende med Den høyest konsentrerte løsningen (35 prosent) og etterbehandling med den laveste (5 prosent).

Pipettteknikk

Hver sukroseoppløsning skal leveres via pipetter på siden av sentrifugerøret. Røret bør være vertikalt, og pipetten bør holdes i en vinkel. Løsningen skal glide nedover røret til bunnen. Bunnlaget vil bestå av 35 prosent løsningen, og topplaget vil bestå av 5 prosent løsningen.

Sentrifugering

Prøven er plassert på toppen av sukrose gradienten og røret er plassert i rotoren. Et andre rør med identisk vekt plasseres i rotoren motsatt prøven. Røret spinner i høy hastighet i flere timer.

Analyse

Fraksjoner oppsamles fra røret og analyseres via elektroforese. Særskilte bånd av proteiner vil være synlige. Sukrose gradient er en sentrifugeringsteknikk som brukes til å separere proteiner av forskjellige størrelser fra en prøve. Det kan også brukes til å isolere og rense cellemeller.