Hva er en horisontlinje i kunst?

 

Betydning

Plassering av horisontlinjen etablerer synspunktet. Det angir det perspektivet som seeren ser (for eksempel fugleperspektiv).

Funksjon

Om en faktisk linje eller imaginær, alle forsvinner poengene konvergerer, bestemmer dybden av scene.

Betraktninger

En lav horisontlinje lager himmelen som fokuspunkt, og presenterer et forhøyet utsiktspunkt. En høy horisontlinje legger vekt på objekter i forgrunnen.

Effekter

En horisontlinje sentrert litt over midten av tegningen gir en litt forhøyet horisont. Ved å dele bildet nøyaktig i to, oppstår en statisk symmetri.

Forebygging / Løsning

Et objekt som er tegnet for høyt eller for lavt under horisontlinjen, skaper forvrengning.

Expert Insight

Ifølge Mark Willenbrink som skrev Tegning for Absolutt Begynner, kan plasseringen av horisonten påvirke stemningen i scenen ved å skape en rekke opplevelser i betrakteren. ' Hvor vann og land møter himmelen på øynivå, er horisontlinjen i et perspektiv, lineær illustrasjon. Det er et hovedelement i kunsten når man skildrer plass i tegning.